TheGridNet
The Nicosia Grid
ºF | ºC
ฟ้าโปร่ง ฟ้าโปร่ง 70ºF เวลาท้องถิ่น: 07:57am นาที. 70ºF    แม็กซ์ 72ºF กันยายน
20, 2021

Nicosia สภาพอากาศ

Nicosia, CY

70ºF
Feels like 69ºF. ฟ้าโปร่ง. weather_wind_speed_light_breeze
  • 6 mph SW
  • 1013hPa
  • Humidity: 52%
  • Visibility: 10.00km

Nicosia พยากรณ์อากาศ


สภาพอากาศ 10 วัน

เมฆ วันอังคาร
21
กันยายน
91ºF    75ºF ฟ้าโปร่ง
10 mph
เมฆ: 0%, 1013
เมฆ วันพุธ
22
กันยายน
89ºF    75ºF ฟ้าโปร่ง
10 mph
เมฆ: 0%, 1007
เมฆ วันพฤหัสบดี
23
กันยายน
87ºF    73ºF ฟ้าโปร่ง
25 mph
เมฆ: 0%, 1004
เมฆ วันศุกร์
24
กันยายน
77ºF    67ºF ฟ้าโปร่ง
20 mph
เมฆ: 0%, 1012
เมฆ วันเสาร์
25
กันยายน
82ºF    67ºF ฟ้าโปร่ง
8 mph
เมฆ: 0%, 1016
เมฆ วันอาทิตย์
26
กันยายน
86ºF    68ºF ฟ้าโปร่ง
8 mph
เมฆ: 0%, 1014
เมฆ วันจันทร์
27
กันยายน
87ºF    70ºF ฟ้าโปร่ง
10 mph
เมฆ: 3%, 1011
เมฆ วันอังคาร
28
กันยายน
86ºF    70ºF เมฆเคลื่อนผ่าน: 51-84%
8 mph
เมฆ: 70%, 1010
เมฆ วันพุธ
29
กันยายน
86ºF    70ºF ฟ้าโปร่ง
9 mph
เมฆ: 0%, 1011
เมฆ วันพฤหัสบดี
30
กันยายน
86ºF    69ºF ฟ้าโปร่ง
7 mph
เมฆ: 0%, 1012

พยากรณ์อากาศรายวันและพยากรณ์อากาศ Nicosia

สภาพอากาศและการพยากรณ์อากาศรายชั่วโมงใน Nicosia

วันอังคาร, กันยายน 21 2021 ในวันนี้
ฟ้าโปร่ง 9:00 am 83ºF ฟ้าโปร่ง
2 mph เมฆ: clear sky% 1014 hPa
ฟ้าโปร่ง 12:00 pm 90ºF ฟ้าโปร่ง
9 mph เมฆ: clear sky% 1013 hPa
ฟ้าโปร่ง 3:00 pm 90ºF ฟ้าโปร่ง
7 mph เมฆ: clear sky% 1011 hPa
ฟ้าโปร่ง 6:00 pm 85ºF ฟ้าโปร่ง
11 mph เมฆ: clear sky% 1010 hPa
ฟ้าโปร่ง 9:00 pm 78ºF ฟ้าโปร่ง
22 mph เมฆ: clear sky% 1011 hPa
วันพุธ, กันยายน 22 2021
ฟ้าโปร่ง 12:00 am 76ºF ฟ้าโปร่ง
20 mph เมฆ: clear sky% 1010 hPa
ฟ้าโปร่ง 3:00 am 77ºF ฟ้าโปร่ง
13 mph เมฆ: clear sky% 1009 hPa
ฟ้าโปร่ง 6:00 am 75ºF ฟ้าโปร่ง
4 mph เมฆ: clear sky% 1008 hPa
ฟ้าโปร่ง 9:00 am 81ºF ฟ้าโปร่ง
4 mph เมฆ: clear sky% 1008 hPa
ฟ้าโปร่ง 12:00 pm 87ºF ฟ้าโปร่ง
4 mph เมฆ: clear sky% 1007 hPa
ฟ้าโปร่ง 3:00 pm 88ºF ฟ้าโปร่ง
13 mph เมฆ: clear sky% 1005 hPa
ฟ้าโปร่ง 6:00 pm 83ºF ฟ้าโปร่ง
22 mph เมฆ: clear sky% 1005 hPa

จัดทำแผนภูมิสภาพอากาศและพยากรณ์อากาศ Nicosia