TheGridNet
The Nicosia Grid
ºF | ºC
Bầu trời quang đãng Bầu trời quang đãng 70ºF Giờ địa phương: 08:03am Tối thiểu 70ºF    Tối đa 72ºF Tháng Chín
21, 2021

Nicosia Thời tiết

Nicosia, CY

70ºF
Feels like 69ºF. Bầu trời quang đãng. weather_wind_speed_light_breeze
  • 6 mph SW
  • 1013hPa
  • Humidity: 52%
  • Visibility: 10.00km

Nicosia Dự báo thời tiết


Thời tiết 10 ngày

Mây Thứ ba
21
Tháng Chín
91ºF    75ºF Bầu trời quang đãng
10 mph
Mây: 0%, 1013
Mây Thứ tư
22
Tháng Chín
89ºF    75ºF Bầu trời quang đãng
10 mph
Mây: 0%, 1007
Mây Thứ năm
23
Tháng Chín
87ºF    73ºF Bầu trời quang đãng
25 mph
Mây: 0%, 1004
Mây Thứ sáu
24
Tháng Chín
77ºF    67ºF Bầu trời quang đãng
20 mph
Mây: 0%, 1012
Mây Ngày thứ bảy
25
Tháng Chín
82ºF    67ºF Bầu trời quang đãng
8 mph
Mây: 0%, 1016
Mây Chủ nhật
26
Tháng Chín
86ºF    68ºF Bầu trời quang đãng
8 mph
Mây: 0%, 1014
Mây Thứ hai
27
Tháng Chín
87ºF    70ºF Bầu trời quang đãng
10 mph
Mây: 3%, 1011
Mây Thứ ba
28
Tháng Chín
86ºF    70ºF Mây vỡ: 51-84%
8 mph
Mây: 70%, 1010
Mây Thứ tư
29
Tháng Chín
86ºF    70ºF Bầu trời quang đãng
9 mph
Mây: 0%, 1011
Mây Thứ năm
30
Tháng Chín
86ºF    69ºF Bầu trời quang đãng
7 mph
Mây: 0%, 1012

Dự báo thời tiết hàng ngày Nicosia

Dự báo thời tiết hàng giờ Nicosia

Thứ ba, Tháng Chín 21 2021 Hôm nay
Bầu Trời Quang đãng 9:00 am 83ºF Bầu Trời Quang đãng
2 mph Mây: clear sky% 1014 hPa
Bầu Trời Quang đãng 12:00 pm 90ºF Bầu Trời Quang đãng
9 mph Mây: clear sky% 1013 hPa
Bầu Trời Quang đãng 3:00 pm 90ºF Bầu Trời Quang đãng
7 mph Mây: clear sky% 1011 hPa
Bầu Trời Quang đãng 6:00 pm 85ºF Bầu Trời Quang đãng
11 mph Mây: clear sky% 1010 hPa
Bầu Trời Quang đãng 9:00 pm 78ºF Bầu Trời Quang đãng
22 mph Mây: clear sky% 1011 hPa
Thứ tư, Tháng Chín 22 2021
Bầu Trời Quang đãng 12:00 am 76ºF Bầu Trời Quang đãng
20 mph Mây: clear sky% 1010 hPa
Bầu Trời Quang đãng 3:00 am 77ºF Bầu Trời Quang đãng
13 mph Mây: clear sky% 1009 hPa
Bầu Trời Quang đãng 6:00 am 75ºF Bầu Trời Quang đãng
4 mph Mây: clear sky% 1008 hPa
Bầu Trời Quang đãng 9:00 am 81ºF Bầu Trời Quang đãng
4 mph Mây: clear sky% 1008 hPa
Bầu Trời Quang đãng 12:00 pm 87ºF Bầu Trời Quang đãng
4 mph Mây: clear sky% 1007 hPa
Bầu Trời Quang đãng 3:00 pm 88ºF Bầu Trời Quang đãng
13 mph Mây: clear sky% 1005 hPa
Bầu Trời Quang đãng 6:00 pm 83ºF Bầu Trời Quang đãng
22 mph Mây: clear sky% 1005 hPa

Biểu đồ thời tiết và dự báo trong Nicosia